Տրված են երեք բազմություններ՝ \(A=\)1,2,3,4, \(B=\)3,5,7, \(C=\)2,4: Կազմիր տրված բազմությունների միավորումն ու հատումը:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումները: