Տրված է երեք բազմություն՝
 
\(X =\)a,y,w,d
\(Y =\)w,d,e,f
\(Z =\)w,p,q
 
(տառերի հերթականությունը մի փոխիր)
 
XYZ=i,i,i,d