Լուծիր անհավասարումների տրված համախումբը՝ 3x9>0x+4<0
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: