Գտիր անհավասարումների x12.4>0x+17>0 համակարգի ամենափոքր ամբողջ լուծումը:
 
Պատասխան՝