Լուծիր անհավասարումների համախումբը՝ x+29.4>011x11
 
Պատասխան՝ x(;\()\)