Լուծիր անհավասարումների տրված համախումբը՝ 7x21>0x+2<0
 
Գտիր համախմբի ամենափոքր բնական լուծումը:
 
Պատասխան՝