Պարզիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է 2.2<2<2.3 կրկնակի անհավասարությունը:

 

Պատասխան՝