Ո՞ր թվերն են բավարարում հետևյալ պայմաններին՝ c0ևc(4;0]