Ընտրիր x>9 միջակայքի պատկերը թվային առանցքի վրա, եթե \(a =\) 9