Ընտրիր 3<x<3 կրկնակի անհավասարմանը բավարարող դրական թվերը: