Ո՞ր թվերն են հանդիսանում 27+4 ·a<3 անհավասարման լուծումը: