Տրված է երկու փոփոխականներով 3m7n+22=0 գծային հավասարումը:
 
Օգտագործելով այն` արտահայտիր \(n\) փոփոխականը մյուս փոփոխականի՝ \(m\)-ի միջոցով:
 
Պատասխան՝ \(n = \)im+ii