Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գծային հավասարման սահմանումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գծային հավասարման գործակիցների որոշելը

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Իմանալով x-ը, գտնել y-ը

Բարդություն հեշտ

1
4. Իմանալով y-ը, գտնել x-ը

Բարդություն հեշտ

1
5. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն հեշտ

2
6. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում

Բարդություն հեշտ

2
7. Մարդու զանգվածը

Բարդություն հեշտ

1
8. Մի փոփոխականի արտահայտումը մյուսի միջոցով

Բարդություն միջին

3
9. Թվազույգի լուծում լինել կամ չլինելը

Բարդություն միջին

4
10. «a» գործակցի որոշելը

Բարդություն միջին

3
11. Արդյո՞ք ուղիղները հատվում են տրված կետում

Բարդություն բարդ

6
12. Կետի օրդինատի գտնելը

Բարդություն միջին

3
13. Արգումենտի արժեքը

Բարդություն միջին

3
14. Տեքստային խնդրի գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

6
15. Թվազույգի գտնելը

Բարդություն բարդ

5
16. Ֆունկցիայի արժեքների գումարը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար