Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գծային հավասարման սահմանումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գծային հավասարման գործակիցների որոշելը

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Իմանալով x-ը, գտնել y-ը

Բարդություն հեշտ

1
4. Իմանալով y-ը, գտնել x-ը

Բարդություն հեշտ

1
5. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն հեշտ

2
6. Կետի օրդինատի գտնելը

Բարդություն միջին

3
7. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում

Բարդություն հեշտ

2
8. Թվազույգի գտնելը

Բարդություն բարդ

5
9. Թվազույգի լուծում լինել կամ չլինելը

Բարդություն միջին

4
10. «a» գործակցի որոշելը

Բարդություն միջին

3
11. Արգումենտի արժեքը

Բարդություն միջին

3
12. Տեքստային խնդրի գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

6
13. Մի փոփոխականի արտահայտումը մյուսի միջոցով

Բարդություն միջին

3
14. Մարդու զանգվածը

Բարդություն հեշտ

1
15. Ֆունկցիայի արժեքների գումարը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ