Տրված է \(y = f(x)\) ֆունկցիան, որտեղ f(x)=x+1.3:
 
Արգումենտի ո՞ր արժեքի դեպքում է կատարվում f(x)=3 հավասարությունը:
 
Պատասխան՝ x=i