Շախմատի մրցաշարին մասնակցում էր 20 աշակերտ: Տղաները 3 անգամ շատ էին աղջիկներից: Որոշիր, թե քանի՞ տղա և քանի՞ աղջիկ էր մասնակցում մրցաշարին:
  
(օգտագործիր երկու փոփոխականներ և կառուցիր ստացված գծային հավասարումների գրաֆիկները):
  
Պատասխան՝ մրցաշարին մասնակցեցին՝  աղջիկ և  տղա: