x+2y24=0 հավասարման լուծումներից գտիր այնպիսի թվազույգ, որի թվերից առաջինը 2 անգամ մեծ է երկրորդից:
 
Պատասխան՝ հետևյալ թվազույգն է՝ (;)