Ֆունկցիան տրված է hs=3s4 բանաձևով: Հաշվիր h-2+h7 գումարը:
 
Պատասխան՝ h-2+h7=i