Պարզիր, թե արդյո՞ք 5x24y+10=0 երկու փոփոխականներով հավասարումը գծային է:
 
Պատասխան՝ 5x24y+10=0 երկու փոփոխականներով հավասարումը :