Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Երկու անհայտներով գծային հավասարում Տրվում է երկու անհայտներով գծային հավասարման սահմանումը, բերվում են օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գծային հավասարման սահմանումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Համեմատելով տրված հավասարումը գծային հավասարման ընդհանուր տեսքի հետ` եզրակացնում ենք, որ այն գծային է, կամ ոչ
2. Գծային հավասարման գործակիցների որոշելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. a, b և c գործակիցները պարզելու համար տրված հավասարումը համեմատվում է երկու անհայտով գծային հավասարման ընդհանուր տեսքի հետ
3. Իմանալով x-ը, գտնել y-ը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. y-ի արժեքը գտնելու համար x-ի արժեքը տեղադրվում է հավասարման մեջ և գտնվում է y-ը
4. Իմանալով y-ը, գտնել x-ը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. x-ի արժեքը գտնելու համար y-ի արժեքը տեղադրվում է հավասարման մեջ և գտնվում է x-ը
5. Աղյուսակի լրացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լրացնել աղյուսակը
6. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում
7. Մարդու զանգվածը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել մարդու զանգվածը
8. Մի փոփոխականի արտահայտումը մյուսի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տրված հավասարման մեջ մի փոփոխականը արտահայտվում է մյուսի միջոցով
9. Թվազույգի լուծում լինել կամ չլինելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պարզվում է, թե արդյո՞ք թվազույգը տրված հավասարման լուծումն է
10. «a» գործակցի որոշելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Որոշվում է գծային հավասարման «a» գործակիցը, եթե տրված է հավասարման լուծումներից մեկը
11. Արդյո՞ք ուղիղները հատվում են տրված կետում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է առանց կառուցումների պարզել, թե արդյո՞ք ուղիղները հատվում են տրված կետում
12. Կետի օրդինատի գտնելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Օրդինատի միջոցով գտնվում է գծային հավասարման գրաֆիկի կետի օրդինատը
13. Արգումենտի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել արգումենտի այն արժեքը, որի դեպքում կատարվում է պայմանը
14. Տեքստային խնդրի գրաֆիկական լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կազմվում են երկու գծային հավասարումներ և կառուցվում են դրանց գրաֆիկները: Ուղիղների հատման կետը խնդրի լուծումն է: Գրաֆիկների կառուցման ճշգրտությունը ստուգում է ուսուցիչը
15. Թվազույգի գտնելը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պահանջվում է գտնել թվազույգ, որի առաջին կոորդինատը մի քանի անգամ մեծ է երկրորդից
16. Ֆունկցիայի արժեքների գումարը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել ֆունկցիայի երկու արժեքների գումարը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ» թեմայից 00:10:00 հեշտ 8.5Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ երկու փոփոխականներով գծային հավասարումների սահմանման, գործակիցների, լուծումների, գրաֆիկի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 14Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ երկու փոփոխականներով գծային հավասարումների սահմանման, գործակիցների, լուծումների, գրաֆիկի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ երկու փոփոխականներով գծային հավասարումների սահմանման, գործակիցների, լուծումների, գրաֆիկի վերաբերյալ