Պարզիր, թե արդյո՞ք 1;3 թվազույգը 5x+2y12=0 հավասարման լուծումն է: 
 
Պատասխան՝ 1;3 թվազույգը 
 5x+2y12=0 հավասարման լուծում: