Որոշիր, թե արդյո՞ք 12x+7y2=0 և 4x5y6=0 ուղիղները հատվում են \(A(-1;2)\) կետում:
 
Պատասխան՝ 12x+7y2=0 և 4x5y6=0 ուղիղները  \(A(-1;2)\) կետում: