Գրաֆիկական եղանակով գտիր երկու այնպիսի թիվ, որոնց գումարը հավասար է 42-ի, իսկ տարբերությունը՝ 22-ի:
  
Պատասխան (առաջինը գրիր մեծ թիվը)՝  և