Որոշիր երկու թիվ, որոնց գումարը հավասար լինի 40-ի, իսկ տարբերությունը՝ 20-ի:
 
Պատասխան (առաջինը գրիր մեծ թիվը)՝  և