Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Համակարգի գրաֆիկական լուծում 3Մ.
2. a գործակցի գտնելը 3Մ.
3. Գրաֆիկական եղանակով գտնել երկու թիվ 6Մ.
4. Գտնել պահանջվող թվազույգը 6Մ.
5. Լուծում չունեցող համակարգ 3Մ.