Պարզիր, թե ի՞նչ պայմանների պիտի բավարարեն \(a\), \(b\), \(c\) գործակիցները, որպեսզի ax+by+c=0 ուղիղը անցնի կոորդինատների սկզբնակետով:
 
Պատասխան՝
\(a\)
\(b\)
\(c\)