Գտիր \(a\) գործակիցը և գրաֆիկական եղանակով լուծիր հետևյալ ax+3y=115x+2y=12համակարգը, եթե հայտնի է, որ համակարգի առաջին հավասարումը դառնում է ճիշտ հավասարություն, երբ \(x =\)8 և \(y =\)−7:
 
Պատասխան՝ \(a =\), համակարգի լուծումը i;i կետն է: