Գրաֆիկական եղանակով լուծիր հետևյալ համակարգը՝ y=2x+1y=2x3:
 
Պատասխան՝ (գրիր հատման կետի կոորդինատները կամ «ոչ» բառը)
  
x=iy=i