xy=3 հավասարման համար տրվածներից ընտրիր երկրորդ հավասարումն այնպես, որ ստացված համակարգը լուծում չունենա:
 
Պատասխան՝ (կատարիր համապատասխան կառուցումները)
y+x=-3 և 2xy=6 ուղիղները  են: