Գրաֆիկորեն որոշիր, թե քանի՞ լուծում ունի համակարգը՝ y=x2y=2x+3