Նույն կոորդինատական համակարգում կառուցիր y=xևy=3x+4 ֆունկցիաների գրաֆիկները և գտիր հատման կետի կոորդինատները:
 
Պատասխան՝ i;i