Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով:
 
17z12t=114z50t=49
 
Պատասխան՝ z=it=i