Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով:
 
x3+y3=2x10+y5=2
 
Պատասխան՝ i;i