Գումարման եղանակով լուծիր համակարգը:
 
y+14z4=125z+y3z+1=1
 
Պատասխան՝ z=iy=i