Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. x անհայտ փոփոխականը 2Մ.
2. y անհայտ փոփոխականը 2Մ.
3. Գծային հավասարումների համակարգ (y-ի գործակիցները հավասար են) 4Մ.
4. Գծային հավասարումների համակարգ (հակադիր գործակիցներ) 4Մ.
5. Գծային հավասարումների համակարգ (խառը թվեր) 4Մ.