Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. x անհայտ փոփոխականը

Բարդություն հեշտ

2
2. y անհայտ փոփոխականը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գծային հավասարումների համակարգ

Բարդություն հեշտ

2
4. Գծային հավասարումների համակարգ

Բարդություն հեշտ

1
5. Գծային հավասարումների համակարգ (y-ի գործակիցները հավասար են)

Բարդություն միջին

4
6. Գծային հավասարումների համակարգ (հակադիր գործակիցներ)

Բարդություն միջին

4
7. Գծային հավասարումների համակարգ (x-ի գործակիցները հավասար են)

Բարդություն միջին

4
8. Գծային հավասարումների համակարգ

Բարդություն միջին

4
9. Գծային հավասարումների համակարգ (խառը թվեր)

Բարդություն միջին

4
10. Գծային հավասարումների համակարգ

Բարդություն միջին

1
11. Գծային հավասարումների համակարգ

Բարդություն միջին

4
12. Գծային հավասարումների համակարգ

Բարդություն միջին

4
13. Համակարգի լուծում, հավասարումներից մեկում պետք է ազատվել հայտարարից

Բարդություն միջին

4
14. Գծային հավասարումների համակարգի լուծում

Բարդություն բարդ

6
15. Համակարգի լուծում (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն բարդ

5
16. Երկու հավասարումների համակարգ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար