Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով:
 
z3v=53z+2v=16
Պատասխան՝ z=5iiv=ii