Լուծիր հավասարումների համակարգը՝ 2x+10y=264x5y=1
 
Պատասխան՝ (i;i)