Լուծիր հավասարումների համակարգը՝ 
 
10x3y=2-4x+2y=20
Պատասխան (Եթե անհրաժեշտ է, արդյունքը կլորացրու՛ մինչև հարյուրավորները)՝ x=iy=i