Գումարման եղանակով լուծիր համակարգը:
 
2a+5t=63a+7t=10
 
Պատասխան՝ a=it=i