Տրված է երկու գծային հավասարումների համակարգ՝
 
y+24x=23y24x=4
 
Գտիր \(y\) փոփոխականի արժեքը:
 
Պատասխան՝ y=i