Գտիր \(x\) փոփոխականի արժեքը, եթե՝ 3x+y=75xy=0
 
(Պատասխանում չթողնել կոտորակ, ավարտել գործողությունը)
 
Պատասխան՝ x=i