Տրված է գծային հավասարումների համակարգ՝ 4a+b=5ab=0
 
Գտիր \(b\) փոփոխականի արժեքը:
 
Պատասխան՝ \(b = \)