Լուծիր հավասարումների համակարգը՝ x+y=-6xy=11
 
Պատասխան՝ (i;i)