Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝
 
8y4x=88y+x=2
 
Պատասխան՝ x=iy=i