Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝
 
7y+u=0u+5y=1
Պատասխան՝ u=iiy=ii