Ընտրիր բոլոր այն արտահայտությունները, որոնք հանրահաշվական կոտորակներ են: