Գտիր c15c հանրահաշվական կոտորակի արժեքը, եթե c=16
Պատասխանը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով` ii