Տրված է q7q19 հանրահաշվական կոտորակը:
 
1) Փոփոխականի ո՞ր արժեքի դեպքում է կոտորակը հավասար զրոյի:
 
Եթե \(q =\)
 
2) Փոփոխականի ո՞ր արժեքի դեպքում կոտորակը որոշված չէ: 
 
Եթե \(q =\)