Տրված է y=f(x) ֆունկցիան, որտեղ fx=x2, եթե x0x, եթե x>0 
Գտիր f-17 -ը:
 
Պատասխան՝ f-17=i