Կառուցիր y=x ֆունկցիայի գրաֆիկը: Գրաֆիկի միջոցով որոշիր \(y\) -ի արժեքը, եթե x=0
 
Պատասխան՝ y=i